Close Menu
E-Procurement

De inkooptrends blijven vooralsnog gedomineerd worden door het reduceren van inkoopkosten, verbeteren van de uitvoerende processen, de informatievoorziening en het aansturen van relaties met leveranciers (en het onderliggende contractmanagement). Ook wordt er meer door organisaties gehandeld vanuit een ketengedachte (supply chain). Leveranciers worden daarbij niet alleen maar op kosten geselecteerd, maar of zij een toegevoegde waarde hebben in de keten.

De belangrijkste ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de inkooptrends, zijn de technologische ontwikkelingen. En voor de critici: We hebben het niet meer over een (grote) belofte. Sommige technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI) en Blockchain, worden al met succes ingezet binnen de inkoopsoftware! Van toenemend belang wordt het kunnen nemen van beslissingen op basis van een voorspellende analyse (predictive analysis).

De toekomst van E-Procurement en inkoopsoftware zal niet alleen de manier van werken grondig veranderen, maar ook de manier van aan- en verkopen. Voor organisaties is het belangrijk te begrijpen welke implicaties dit zal hebben op de organisatie en de processen in de gehele keten, inclusief de relatie met ketenpartners. Welke technische ontwikkeling past het beste bij uw visie en strategie? En hoe kan uw organisatie succesvol inspelen op de verschillende ontwikkelingen? De deskundigen van NLEYES hebben praktische ervaring opgedaan met het succesvol innoveren van inkoopprocessen in de publieke sector en delen graag hun kennis en ervaring met u.