Close Menu
Marktsectoren

De publieke sector bevindt zich, mede door de verregaande digitalisering, in een heroriëntatie. Het nieuwe ecosysteem waarin burgers, bedrijven en overheden samen publieke waarde creëren, heeft tot gevolg dat oude scheidslijnen tussen publiek en privaat vervagen. Als publieke organisatie bent u niet meer de regisseur en uitvoerder, maar verandert uw rol in voorwaarde scheppend.

De continue druk op kosten vereist dat uw organisatie en processen efficiënter worden ingericht. Tegelijkertijd hebben burgers en bedrijven een steeds grotere vraag naar eenvoudige, snelle en kwalitatieve dienstverlening en volgen zij de verrichtingen van publieke organisaties op de voet. Als publieke organisatie dient u tevens te waarborgen dat u toegankelijk blijft voor iedereen. Hoe gaat uw organisatie hiermee om? En kunnen innovatieve digitale ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld blockchain of robotics, u hierbij helpen?

Marktpartijen bieden een enorme diversiteit aan technologieën en diensten, maar publieke organisaties moeten zelf de regie nemen in de digitalisering. De digitale agenda’s en (inter)nationale publieke initiatieven, zoals Smart Cities, kunnen als leidraad en kader helpen. Maar is dat voldoende om de digitale transformatie succesvol te realiseren?

NLEYES kent de publieke sector als geen ander, onze deskundigen kunnen bogen op een jarenlange werkervaring bij overheden en semioverheden. Zij kennen het (vaak complexe) werkveld en weten voor welke uitdagingen organisaties in deze sector staan. Daarnaast zijn ze ook stevig ingevoerd in innovatieve technologieën en diensten die marktpartijen aanbieden. Maar hun toegevoegde waarde zit vooral in het feit dat zij in staat zijn publieke organisaties te helpen met het oplossen van vraagstukken of het behalen van gestelde doelen met behulp van innovatieve producten en diensten.

Is uw interesse gewekt om kennis te maken met NLEYES en met deskundigen die samen met u de juiste stappen te zetten in de verregaande digitalisering? Neem vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of als een vraagstuk binnen uw organisatie daarom vraagt!