Close Menu
Marktsectoren

De publieke sector in Europa is goed voor een kwart van de totale werkgelegenheid en ongeveer 1/5 van het Europese BBP. Ook in deze sector speelt de digitalisering een belangrijke rol: digitalisering kan helpen bij tijd- en kostenbesparing, bij het verhogen van de transparantie en het verbeteren van de kwaliteit van de diensten voor burgers en bedrijven. De Europese Commissie heeft in 2017 een nieuw EU interoperabiliteitskader gepresenteerd, dat Europese overheden moet helpen bij de digitalisering van het aanbod van diverse publieke diensten. Het kader heeft ook een coördinerende functie en zorgt ervoor dat de publieke sector niet enkel digitaliseert maar ook op elkaar blijft aangesloten. Het toepassen van dit kader door overheden zorgt ervoor dat hun diensten veilig, gestandaardiseerd en geautomatiseerd zijn.

Om de steden in Europa klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig, vanuit verschillende invalshoeken. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn voorbeelden hiervan en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Burgers en bedrijven verwachten dat overheden volop digitaliseren; steden moeten Smart Cities worden.

Een slimme stad kan kernachtig worden omschreven met 6 sleutelwoorden: Samenwerken, Besparen, Vernieuwen, Integreren, Participeren en Vereenvoudigen. Haar doelstellingen kunnen ingedeeld worden in 6 fundamentele actiegebieden: Smart economie, Smart governance, Smart environment, Smart mobiliteit, Smart bevolking en Smart leefomstandigheden. De technologieën van het digitale tijdperk lopen als een rode draad door de hervormingen in de slimme stad heen.

NLEYES heeft samen met haar (inter)nationale partners een bewezen track-record in het succesvol realiseren van noodzakelijke digitaliseringsslagen in de Europese publieke sector. De deskundigen van NLEYES zijn bekend met de organisaties en processen, kennen de vigerende wet- en regelgeving en zijn experts in digitale transformaties..

Is uw interesse gewekt om kennis te maken met NLEYES? Neem vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of als een vraagstuk binnen uw organisatie daarom vraagt!