Close Menu
Marktsectoren

NLEYES heeft zich gespecialiseerd in de publieke sector en een absolute focus op het werken aan vraagstukken en oplossingen in die sector. De deskundigen van NLEYES hebben praktische ervaring bij centrale en decentrale overheden en bij diverse Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Zij kennen de organisaties en hun processen, maar overzien ook het totale speelveld. De technische ‘knowhow’ die NLEYES daarbij inbrengt richt zich vooral op het realiseren van succesvolle digitale transformaties.

Door de focus op de publieke sector ontstaat de waardevolle combinatie van klanten met hun omgeving echt goed te begrijpen, met inbegrip van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en een vertaalslag kunnen maken naar de beste oplossing(srichting)!

NLEYES begrijpt dat haar klanten een betrouwbare dienstverlening verwachten en zoveel mogelijk ontzorgd willen worden. De invulling daarvan is mogelijk doordat NLEYES met gerenommeerde partners samenwerkt. Deze partners brengen niet alleen hun eigen kennis en kunde in, maar tevens ‘best practices’ uit andere sectoren. De deskundigen van NLEYES waken daarbij steeds over de samenhang van diensten en producten. Samen met de partnerbedrijven zijn zij in staat hoogwaardige diensten te verlenen en de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Is uw interesse gewekt om kennis te maken met de deskundigen van NLEYES met hun absolute focus op de publieke sector? Neem vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of als een vraagstuk binnen uw organisatie daarom vraagt!