Close Menu
Disruptie

De term disruptie wordt veelvuldig gebezigd en vaak ten onrechte aangehaald als tovermiddel of boosdoener. Niet alle uitvindingen zijn innovaties en niet alle innovaties leiden tot disruptie. Disruptie kent vaak meer verliezers dan winnaars. Soms is het verstandiger om in te zetten op het verbeteren van de klantbeleving en het ontwikkelen van wendbaarheid (van businessmodellen en organisatiestructuren) dan energie te steken in disruptieve innovaties.

In plaats van klakkeloos mee te gaan met euforische bespiegelingen of in actie te komen op basis van doemscenario’s, is het beter te beginnen met antwoord te vinden op de volgende vraag: ,,Wat betekent disruptie voor uw organisatie (of wat zou het kunnen betekenen)?”

Disruptie betekent letterlijk ‘ontwrichting’ en wordt de laatste jaren gekoppeld aan technologische ontwikkelingen die een bestaande markt snel veranderen, waardoor gevestigde partijen ingehaald worden door nieuwe spelers of zelf volledig verdwijnen. De 4 voorwaarden van een daadwerkelijke disruptie hebben een onderlinge samenhang en bestaan uit:

Samenkomende innovaties;
Veranderende waarde netwerken;
Nieuwe businessmodellen;
Nieuwe organisatiestructuren.

De essentie van disruptie is het bieden van een betere (of zelfs excellente) klantervaring!

Het is nog maar de vraag of dit op revolutionaire wijze wordt bereikt. De meeste winst voor organisaties komt nog steeds uit stapsgewijze innovatie. Hoe realiseert uw organisatie echte vernieuwing? Op welke manier kunt u concrete stappen voorwaarts zetten en met welke technologische ontwikkelingen dient u rekening te houden? Het is raadzaam om in ieder geval uw licht op te steken bij bedrijven die praktische ervaring hebben opgedaan in uw sector. NLEYES deelt haar opgedane kennis en ervaring in de publieke sector graag met u.

Is uw interesse gewekt om kennis te maken met NLEYES? Neem vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of als een vraagstuk binnen uw organisatie daarom vraagt!