Close Menu
Onze dienstverlening

NLEYES Consultants

 

Onderzoek wijst uit dat bedrijven wisselende ervaring hebben met externe consultants; een deel geeft aan zonder enige twijfel de toegevoegde waarde van externe consultants te hebben ervaren, terwijl een ander deel scherpe en zelfs bittere reacties uit en consultants (en hun werkgevers) verwijt vooral bezig te zijn zichzelf te verrijken ten koste van hun klanten.

NLEYES neemt deze reacties serieus en concludeert dat klanten nog maar in twee situaties overwegen externe consultants in te schakelen:

  1. In specifieke, gespecialiseerde gebieden waain de expertise intern schaars is en een externe consultant diepgaande kennis en een breed scala aan ervaring kan inbrengen.
  2. In grootschalige verandertrajecten waarbij momentum moet worden gecreeerd, veel partijen betrokken zijn en waar ervaring en een gedegen track record met soortgelijke trajecten vereist zijn. 

NLEYES speelt in op deze behoefte; onze consultants zijn streng geselecteerd en worden daarna continu ondersteund en begeleid in hun rol als expert, met als focus:

  • Up-to-date vaardigheden, op het vlak van techniek en architectuur, modellen en methodes, maar ook op de verschillende klantdomeinen;
  • Adviesskills, luisterend en handelend vanuit een breder perspectief, waar mogelijk creatief, maar steeds met een focus op resultaat en snelheid van levering;
  • Objectief handelend, zonder (interne) belangen problemen analyseren en oplossingen aanreiken.

Misschien niet nieuw, maar wel effectief: onze consultants worden binnen NLEYES altijd gekoppeld aan een 'schaduw-consultant'. Dit biedt consultants de mogelijkheid om regelmatig te sparren met een collega-consultant voor een beter resultaat, maar zorgt ook voor continuïteit naar onze klanten.

Is uw interesse gewekt om kennis te maken met onze consultants? Neem vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of als een vraagstuk binnen uw organisatie daarom vraagt!