Close Menu
End-to-end EDI

De uitwisseling van informatie tussen systemen kunnen wij optimaliseren. Simpelweg komt dat erop neer dat we de informatie in een gestandaardiseerde vorm uitwisselen tussen de systemen van de zender en ontvanger. Wij converteren uw data naar een gemeenschappelijk datamodel voor de systemen en kunnen die data eventueel verrijken. Dit datamodel stelt u in staat allerlei informatie op dezelfde manier uit te wisselen, zonder handmatige invoer. Intern én extern. 

Digitalisering van data-uitwisseling zorgt voor grote efficiency. Maar wat veel belangrijker is, is dat de kwaliteit van de informatie-uitwisseling significant toeneemt. Omdat de informatie-uitwisseling niet langer handmatig gebeurt, neemt de betrouwbaarheid van data enorm toe. Door op deze manier met data te werken verkrijgt u nieuwe inzichten die van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw organisatie. 

Heeft u een digitaal vraagstuk over data-uitwisseling? Of wilt u weten hoe wij data-uitwisseling via ons datamodel binnen uw organisatie kunnen realiseren? Laat het ons weten!