Close Menu
Blueway public

Wij zijn er trots op dat wij binnen Nederland de enige licentiehouder van Phoenix Public zijn. Phoenix Public heeft een architectuur voor de publieke sector die bedrijfsprocessen aan elkaar koppelt. Net als ons GEM-platform voor MKB en MKB-plus, werkt Phoenix Public met een systeem dat met LEGO te vergelijken is. De blokken bestaan al (die hoeft u niet zelf te bouwen) en u hoeft er alleen nog maar voor te zorgen dat zij op de gewenste manier met elkaar verbonden zijn. 

 

Elke bouwsteen binnen Phoenix is gestandaardiseerd. Dat maakt dat Phoenix een oplossing robuust is en tegelijkertijd flexibel. Natuurlijk hoeft u dat niet (helemaal) zelf te doen: wij kunnen u daar uitstekend bij helpen of u kunt het volledig aan ons uitbesteden. Wij faciliteren optimale communicatie tussen uw ERP-systeem en dat van uw stakeholders. De mogelijke toepassingen zijn talloos. Elektronische data uitwisseling tussen uw interne systemen en/of de externe systemen van uw partners, volledige digitalisatie van uw bedrijfsprocessen, een zaaksysteem of een volledige oplossing voor de toepassing van de omgevingswet.

 

Phoenix bestaat uit een aantal modules:

  • Viaduc – het bouwen van de juiste services
  • Atrium – het opslaan van gegevens en het bewaken van datakwaliteit
  • Agora – het ontwerpen van organisatieprocessen en portalen

 

We kunnen veel vertellen over Phoenix Public, maar het liefst laten wij u zien hoe Phoenix Public voor u kan werken. Dan ziet u ook hoe gebruiksvriendelijk de architectuur is. Hieronder leggen we in het kort uit wat u in de verschillende modules kunt doen.

 

Viaduc – de module voor het bouwen van de juiste services

Het fundament van Phoenix Public is de Viaduc-module. Deze module heeft een grafische interface waarmee u elk gewenst systeem op elkaar kunt aansluiten. Phoenix Public leent zich uitstekend voor het beheren en ombouwen van (complexe) gegevensstromen tussen verzenders en ontvangers. 

 

Met ‘drag and drop’ kunnen we processen ontwerpen en aan elkaar verbinden. Door de instructies en functies (de zgn. bouwblokken) te configureren en met elkaar te combineren, ontwikkelen we een service. En door verschillende services aan elkaar te koppelen kunnen wij elk proces realiseren. Denk daarbij aan gegevensverwerking, transformatie van data en bestanden, controle, verzending van rapportages, logging (van metadata) en het aansluiten op systemen.

 

Atrium – het opslaan van gegevens en bewaken van datakwaliteit

Naast Viaduc, beschikt Phoenix Public ook over Atrium. Een module die ervoor zorgt dat uw gegevens zorgvuldig worden opgeslagen en dat de datakwaliteit wordt bewaakt. Deze module waarborgt en verbetert ook de kwaliteit en consistentie van uw gegevens. Zo voorkomt u gegevensvervuiling en kunt u betere beslissingen nemen als het gaat om het optimaliseren van uw organisatieprocessen.  

 

Agora – het ontwerpen van organisatieprocessen en portalen

Agora is het BPM-gedeelte (‘Business Process Management’) van de applicatie en biedt de mogelijkheid geautomatiseerde processen te maken en om processen met menselijke interactie op te zetten. Omdat we voor het procesontwerp gebruik maken van de internationale BPMN-2.0-standaard, kunnen we ook organisatieprocessen uit andere applicaties importeren.

 

We kunnen ons voorstellen dat u na bovenstaande uitleg gewoon wilt zien hoe Phoenix Public in de praktijk werkt. Neem vandaag nog contact met ons op voor een demo. Wij demonstreren met alle plezier vrijblijvend de mogelijkheden.